Wegwerkzaamheden rond het OPDC

26 januari 2023

Wilt u er rekening mee houden dat een bezoek aan het OPDC extra reistijd kan kosten omdat vanaf 1 februari tot 28 april het Wouter van Doeverenplein bij het UMCG dicht is. Automobilisten moeten omrijden. Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid. Tot 28 april is ook een deel van de Vrydemalaan afgesloten vanwege het vervangen van een hoogspanningskabel.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.groningenbereikbaar.nl%2Fnieuws%2Fwouter-van-doeverenplein-tot-eind-april-dicht%3Futm_campaign%3DNieuwsbrief%2BGroningen%2BBereikbaar%2B%2523153%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DMailer&data=05%7C01%7Cj.tigelaar%40o2g2.nl%7Cc7248d8991eb483a35d208daffa981a0%7Ceb59d70601d84c19b4f3ba49b431049d%7C0%7C0%7C638103400726932203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Aplau29WWDmo4xzJCmRN4G9Cbl1O7m%2B1j1GTS1y7muM%3D&reserved=0