Mededelingen OPDC

15 november 2022

Betreft:           

  • Week van de kindermishandeling: Dichterbij dan je denkt
  • Studiedag 22 november
  • Sinterklaasviering 5 december

 

Beste leerling, geachte ouder(s) en/ of verzorger(s),


Ieder jaar wordt er in de week tegen de kindermishandeling landelijk aandacht besteed aan het onderwerp kindermishandeling. Dit jaar is de Week tegen de kindermishandeling van 14 tot en met 20 november. Binnen veel scholen in Groningen en ook in onze school besteden we aandacht aan dit onderwerp in de vorm van een speciale les. De les wordt gegeven door de eigen docenten van de school samen met de jongerencoach van VO-WIJ.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wat is eigenlijk kindermishandeling? Wat kunnen de gevolgen ervan op de lange termijn zijn? Hoe kan kindermishandeling stoppen of verminderen? Wat kan je er mee doen wanneer je er zelf mee te maken hebt? Omdat de meeste spannende of vervelende dingen die jongeren meemaken eerst ‘en vaak alleen’ met leeftijdsgenoten gedeeld worden staan we ook stil bij de vraag wat je zou kunnen doen om iemand te helpen.

Voor jongeren die iets hebben meegemaakt kan het spannend en ingewikkeld zijn dat dit onderwerp besproken wordt. Daar houden we in de manier waarop de les wordt gegeven rekening mee.  

Daarnaast is er in het docententeam aandacht besteed aan de Meldcode.

Op dinsdag 22 november hebben alle leerlingen vrij. Deze dag hebben de medewerkers een studiedag.

Op maandag 5 december vindt de Sinterklaasviering op het OPDC plaats. Er volgt nog informatie over hoe deze dag eruit komt te zien.

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, kunnen jullie contact opnemen met de mentor.

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van het OPDC.