Over het OPDC

 

Het OPDC Groningen is een middelbare school in de stad Groningen. Deze voorziening is bedoeld voor alle leerlingen die op hun eigen school moeite hebben met het volgen van het programma, ook al krijgen ze extra ondersteuning. Daarnaast is de begeleiding die zij nodig hebben niet zo groot, dat een plaatsing in het speciaal onderwijs (vso) nodig is. Het gaat om leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Het OPDC Groningen kan deze leerlingen tijdelijk opvangen en is zo een belangrijke schakel bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en langdurig thuiszitten.

Het OPDC Groningen is het vangnet voor uitvallende leerlingen van alle scholen die behoren tot het zogenoemde Samenwerkingsverband VO-VSO Groningen stad

De middelbare school waar de leerling vandaan komt, blijft tijdens de plaatsing op het OPDC verantwoordelijk voor de leerling. Het OPDC informeert de school en betrekt deze bij tussentijdse evaluaties. Terugkeer, uitstroom of doorstroom vindt altijd plaats in overleg met ouders, de leerling en de school van herkomst.

Het OPDC kent drie afdelingen met ieder zijn specifieke aanpak en doelstellingen:

  • TTVO
  • Doorstart
  • Rebound