Doorstart

Doorstart is een traject binnen het OPDC dat vanaf augustus 2021 in ontwikkeling is.

We richten ons in dit traject op thuiszittende leerlingen die staan of worden ingeschreven op een van de scholen voor voortgezet onderwijs van ons samenwerkingsverband. Zij zijn in verband met complexe problematiek niet in staat een volledig onderwijsprogramma op een school te volgen.

Middels dit traject willen we zicht krijgen en houden op het onderwijsperspectief van de leerling.

De begeleiding leidt zo mogelijk terug naar het onderwijs op een school of tussenvoorziening.

 

In Doorstart worden de leerlingen (ambulant) begeleid omdat de leerlingen niet naar een schoolgebouw kunnen of willen komen. De inzet van deze (ambulante) begeleiding heeft een tijdelijk karakter waarover de afspraken in een OPP/ HP worden vastgesteld.

Het traject is gericht op leerlingen die zich via schoolse taken willen ontwikkelen en daarbij begeleiding wensen te ontvangen van een docent/ mentor. Zij zijn (nog) niet in staat om naar een onderwijslocatie te komen, werken daar echter wel naar toe.

Daarnaast wordt Doorstart betrokken bij leerlingen die nog in staat zijn om op te bouwen naar een schoollocatie. Deze leerlingen volgen over het algemeen een traject bij een zorgaanbieder waarbij er in bepaalde gevallen ook sprake is van een educatie aanbod naast het zorgtraject. De zorgvraag ligt op de voorgrond en Doorstart volgt de ontwikkeling van de leerling door het bijwonen van evaluaties die in samenwerking met de zorginstelling worden georganiseerd.

Doorstart zoekt samen met de betrokkenen naar mogelijkheden om onderwijs op maat in te vlechten wat past bij de belastbaarheid van de leerling en zijn cognitieve mogelijkheden.