Veelgestelde vragen

We komen een aantal vragen tegen die veel gesteld worden. Hieronder ziet u een selectie hiervan en een kort antwoord.

Staat uw vraag er niet bij, kunt u altijd de zoekfunctie proberen of een vraag stellen via info.opdcstadgroningen@o2g2.nl.

Wie worden er toegelaten op het OPDC?

Op Rebound afdeling worden alleen leerlingen toegelaten die in staat zijn om in een betrekkelijk korte tijd weer te worden teruggeschakeld naar het regulier onderwijs. De reden waarom leerlingen worden aangemeld is erg verschillend. Voor allen geldt: er moet sprake zijn van dreigende uitval in verband met gedragsproblemen. Als die problemen zo groot zijn dat niet te verwachten valt dat de leerlingen in korte tijd hun gedragsdoelen halen dan worden ze toegeleid naar alternatieve trajecten.

Toelating van TTVO en Doorstart leerlingen gaat via de ECT- er van het samenwerkingsverband.


Welk schoolprogramma volgen de leerlingen op het OPDC?

In principe volgen de leerlingen op Rebound het programma van de school van herkomst. Dit betekent dat de school van herkomst zorgt voor planningen, het aanleveren en corrigeren van gemaakte toetsen. Ook de studiematerialen zoals boeken en werkboeken levert de school van herkomst aan.

TTVO leerlingen werken met materiaal van

hun eigen school of via IVIO.

Doorstart leerlingen beginnen veelal met een beperkt programma met leermiddelen van hun eigen school, middelen uit de bibliotheek van het OPDC of de online prgramma's van IVIO of Deviant.


Wat is Denkles?

Denkles is een laagdrempelige sociale activiteit. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw wordt het eenmaal per week gegeven. Er worden onderwerpen en vragen besproken die een ieders interesse heeft. Onderwerpen die leerlingen inbrengen hebben voorrang, anders komt de docent met divers materiaal. 

Deelname is vrijwillig, maar wordt wel aangemoedigd. Het is mogelijk om mee te doen zonder iets te zeggen, of om met eigen werk bezig zijn en aan te haken wanneer de nieuwsgierigheid is gewekt. Je mag ook veilig op een afstandje te kijken, als je dat fijner vindt. Deze laagdrempeligheid is opzettelijk omdat sociale interactie bij onze groep leerlingen vaak spannend is. 

Denken is niet het belangrijkste. Impliciete training van sociale vaardigheden, volgen en delen van interesse en plezier en ontspanning zijn belangrijker. 


Wat wordt er bedoeld met het ECT ?

Het Expertise- en Consultatieteam (ECT) van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad adviseert en ondersteunt scholen bij complexe situaties rondom de leerling. Het ECT is verantwoordelijk voor het leerling- en oudersteunpunt van het samenwerkingsverband en speelt  een rol bij het doorverwijzen van leerlingen naar trajecten binnen het OPDC. Het team biedt daarnaast ouderondersteuning.


Het ECT-team bestaat uit vijf leden: Jeanet Kooistra, Annelies Oosterhuis, Nel Bakker, Saskia Stellingsma en Hanny Zijlstra. Ze zijn bereikbaar via het algemene mailadres ect@swv-vo2001.nl.

Meer informatie over het werk van het Expertise- en Consultatieteam is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad en in de volgende brochure:

https://www.swv-vo2001.nl/custom/uploads/2021/12/Brochure-ECT-SWV-VO-Groningen-Stad-versie-aug-2021.pdf


Wat wordt er bedoeld met IVIO?

IVIO is een digitaal lesprogramma voor Tl tot en met VWO leerlingen.


Wat wordt er bedoeld met Deviant?

Deviant is een digitaal lesprogramma dat goed aansluit op het MBO.

Deviant heeft alleen de vakken Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels en burgerschap.

Zij werken tot het 3F niveau.


Kan ik met het openbaar vervoer het OPDC bereiken?

Het OPDC is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Station Groningen bent u met de bus snel op de plaats van bestemming. U kunt hiervoor de volgende buslijnen gebruiken:
Bus 3 richting Groningen, uitstappen halte W. van Doeverenplein
Bus 4 richting Groningen, uitstappen halte W. van Doeverenplein
Bus 5 richting Groningen, uitstappen halte UMCG Noord