Missie en visie

Onze visie

  • Ieder mens is uniek: het OPDC respecteert en waardeert die uniciteit.
  • Succes: ieder mens heeft behoefte aan een succeservaring.
  • Onderwijs: een OPDC-traject is erop gericht leerlingen zo toe te rusten dat zij weer kunnen functioneren in het onderwijs en zo in staat zijn hun diploma in het voortgezet onderwijs te halen.

 

Onze missie

Het OPDC probeert uitval van leerlingen, die door gedragsproblemen uit het regulier Voortgezet Onderwijs dreigen te vallen, te voorkomen, en thuiszittende leerlingen weer terug te leiden naar het onderwijs.

Tijdens het OPDC traject volgen de leerlingen van de Rebound onderwijs verzorgd door de school van herkomst en worden begeleid door de OPDC docenten. Ze krijgen gedragstrainingen en worden individueel gecoacht.  

De TTVO leerlingen volgen onderwijs, of verzorgd door de plaatsende school of via IVIO. De leerlingen worden hierbij begeleid door vakdocenten.

De Doorstart leerlingen krijgen een op maat gesneden, zeer individueel programma.

Documenten