Klachtenregeling

Bij klachten kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC. Deze zal met u de klacht bespreken en u eventueel verwijzen naar de klachtenregeling van de school van inschrijving.

Voor klachten over het OPDC-personeel is de klachtenregeling openbaar onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen van toepassing. Ook hiervoor kunt u zich wenden tot de teamleider van het OPDC of tot de betrokken rector van Openbaar Onderwijs Groningen.