Onderwijs

Lesprogramma:

Iedere leerling volgt onderwijs op maat. Het niveau waarop de leerling onderwijs volgt, moet worden gecontinueerd, liefst moeten achterstanden worden ingehaald of in ieder geval niet verder oplopen. Voor Reboundleerlingen geldt dat de school van herkomst levert werkschema’s, materiaal, toetsen en proefwerken aan en corrigeert deze. De leerling neemt gewoonlijk zijn eigen boeken mee. TTVO-leerlingen werken met IVIO-materialen, een eigen methode met een duidelijk structuur, een programma van toetsing en uitermate geschikt voor tussentijdse instap.

Gemiddeld besteedt OPDC 21 uur (lesuren van 45 minuten) aan Algemeen Vormend Onderwijs en de zogenaamde AVO-vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.).

Leerlingen die moeite hebben met het lesprogramma worden in kleine groepen begeleid en krijgen individuele instructies. Leerlingen die daar aan toe zijn kunnen bepaalde vakken volgen op andere scholen. Ook is er de mogelijkheid om stage te lopen.

 

Aanvullend programma:

 

Projectonderwijs

Voor Reboundleerlingen geldt dat naast het onderwijsprogramma waarbij leerlingen zich richten op de leerstof die wordt aangeboden door de school van herkomst krijgen de leerlingen ook 2 lesuren per week projectonderwijs. Hierbij zijn we themagericht aan het werk en willen we werken aan algemene schoolse vaardigheden en ontwikkelthema’s bij leerlingen. Dit heeft betrekking op zowel schoolse als meer persoonlijk en maatschappelijk relevante vaardigheden/kennis. De vaardigheden die centraal zullen staan zijn samenwerken en presenteren

Doel projectonderwijs op het OPDC:

  • Samenwerken
  • Schoolse Vaardigheden aanleren
  • Sociale vaardigheden aanleren
  • Kennis rondom maatschappelijk relevante onderwerpen vergroten
  • Kennis rondom persoonsontwikkeling vergroten

 

Sport

De leerlingen van Rebound volgen naast 2 uur gymnastiek ook 2 uur per week het sportprogramma. De TTVO-leerlingen kunnen 2 uur per week gymnastiek volgen.

Doel van het sportprogramma is om de leerlingen kennis te laten nemen van (een deel van) het aanbod van sportactiviteiten in de stad Groningen die normaal niet of nauwelijks aan bod komen tijdens de reguliere sportactiviteiten op scholen. We willen bereiken dat onze leerlingen enthousiast raken en wellicht één van deze activiteiten gaan kiezen als vorm van vrijetijdsbesteding.