Ziekmelding

De ouders/verzorgers van leerlingen die ziek zijn, melden dit dagelijks voor 08.30 uur telefonisch.

Leerlingen ouder dan 18 jaar mogen zichzelf ziekmelden.

Tel. 050-3210540