Schoolregels

De schoolregels geven duidelijkheid en structuur. Ze helpen mee om te komen tot een omgeving waarin we Veiligheid, Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid belangrijk vinden.

We zijn er van overtuigd dat jongeren hun doelen op het OPDC het best kunnen halen in een gestructureerde en veilige omgeving. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zowel van medewerkers als de jongeren en ouders die deelnemen aan het programma.

Samen verantwoordelijk zijn betekent dat je rekening houdt met elkaar en dat je een positieve bijdrage levert aan een prettige en veilige (werk) sfeer waarbij we elkaar mogen en willen aanmoedigen hieraan mee te werken of aanspreken wanneer dit even niet lukt.

Leerlingen maken aan het begin van hun traject kennis met de schoolregels.

Dit zijn de basisregels die gelden op het OPDC:

  • Er worden geen agressieve handelingen gepleegd
  • Kwetsende opmerkingen over anderen worden vermeden
  • Behandel iedereen met respect
  • Het OPDC is een rookvrije school, zowel in het gebouw als op het schoolplein.
  • Alcohol,drugs en energiedrank zijn verboden in de school
  • Wapens en vuurwerk zijn verboden in school.
  • Telefoons worden aan het begin van de dag ingeleverd. Bij ons geldt 'Thuis of in de kluis'.