Praktische informatie

 

Aanmelden

Leerlingen worden aangemeld door de ondersteuningscoördinator van de betrokken scholen of een medewerker van het samenwerkingsverband ( ECT- er) bij de bureaudienst van het OPDC. De aanmelder formuleert de centrale problematiek en de hulpvraag. Daarna wordt via de webapplicatie met toestemming van ouders en leerling gedetailleerde informatie over de problematiek van de leerling op school en op andere leefgebieden. Vervolgens maken ouders/verzorgers een afspraak met een van de orthopedagogen van het OPDC voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek zijn behalve de orthopedagoog in ieder geval de leerling en ten minste één van zijn ouders/ verzorgers aanwezig.Bij TTVO zijn er bij een intakegesprek vaak meer betrokkenen aanwezig, zoals bijvoorbeeld jeugdhulpverlening, leerplicht ambtenaar, of er wordt mee van te voren afgestemd. Bij doorstart zal ook de ECT- er van het samenwerkingsverband aanwezig zijn.

Na het intakegesprek wordt al dan niet besloten tot toelating.

 

Mocht u nog vragen hebben, stel uw vraag via info.opdcstadgroningen@o2g2.nl.