Groepsprogramma’s gericht op gedrag

Belangrijk onderdeel op het OPDC is het gedrags- en vaardigheidsprogramma, TOPs!

Dit onderdeel wordt voor leerlingen van de Rebound en TTVO in groepsverband  aangeboden. Doel hiervan is vaardigheden van leerlingen te vergroten die de kans op een succesvol vervolgtraject op school én daarbuiten vergroten. 

 

TOPs!

Het doel van TOPs! is om leerlingen te leren elkaar te helpen en van elkaar positief gedrag te leren. Het uiteindelijke doel is dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen denken en handelen. Hierdoor wordt hun eigen kracht versterkt, worden gedragsproblemen voorkomen of verminderd, ontwikkelen zij een positief waardensysteem en zijn zij voorbereid op hun rol als burger.

 

Met TOPs! wordt gewerkt aan het creëren van een positief leer-en leefklimaat op school. In een positief leer-en werkklimaat houden leerlingen rekening met elkaar, kunnen zij elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen om problemen op te lossen. Leerlingen hebben respect voor elkaar en laten positief gedrag zien. TOPs! wordt gegeven door gecertificeerde trainers.

Het programma bestaat uit vier typen bijeenkomsten:

 • Omgaan met boosheid
 • Sociale vaardigheden lessen
 • Lessen moreel redeneren
 • TIP-bijeenkomsten: leerlingen worden hierin gemotiveerd en geleerd om elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.

De duur van de bijeenkomsten is 45 minuten en worden 3 keer per week gegeven.

 

Weerbaarheidtraining 

Een aantal leerlingen heeft naast het reguliere programma behoefte aan extra aandacht voor het leren omgaan met emoties. Sommige leerlingen hebben het nodig meer op te komen voor zichzelf, willen leren hun grenzen te ontdekken en aan te geven op een rustige, duidelijke manier. Andere leerlingen hebben last van hun boosheid waar zij op een ongewenste manier mee omgaan en willen leren hoe zij dit anders kunnen uiten.

Voor deze leerlingen zijn er de weerbaarheidstrainingen. Een keer per week gaan deze leerlingen naar een sportzaal waar de trainingen worden verzorgd door een erkend weerbaarheidstrainer. Naast een mentaal deel wordt ook gewerkt met fysieke oefeningen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • Opkomen voor jezelf
 • Reageren op gepest worden
 • Groepsdruk
 • Zelfvertrouwen
 • Boosheid en agressie; hoe herken ik het en hoe ga ik er mee om.
 • Ontspannen: hoe doe ik dat?

 

Training agressieregulatie / omgaan met boosheid op Rebound

Op het OPDC kun je een training agressieregulatie / omgaan met boosheid volgen. De training bestaat uit een intakegesprek en 6 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Tijdens deze training wordt er gewerkt aan onder andere de volgende thema’s:

 • Lichaamshouding
 • Herkennen van andermans grenzen
 • Herkennen van je eigen grenzen
 • Inzicht krijgen in je eigen boosheid/agressie
 • Herkennen van momenten, dat je je zelfbeheersing dreigt te verliezen
 • Hoe houd ik controle?
 • Keuzes maken in het omgaan met conflicten

 

De training is ontwikkeld door Trainersgroep Weerbaarheid en wordt gegeven door één van de eigen docenten van Rebound. De training is gebaseerd op verschillende werkvormen uit onder andere Weerbaarheidstrainingen, Rots & Water en Agressie Regulatie Training. Het is een psycho-fysieke training, leren door doen en ervaren, gecombineerd met enkele leergesprekken. Hiernaast wordt er gewerkt met een leerlingenschrift om inzicht te krijgen in je eigen gedrag. De trainingen worden gegeven in een gymzaal.

Aan het begin van de trainingen spreek je een aantal werkdoelen af met jezelf (tijdens het intakegesprek). Je krijgt een certificaat als bewijs van deelname, wanneer je serieus aan je leerdoel(en) hebt gewerkt, aanwezig bent geweest tijdens alle trainingen, je het leerlingenschrift voldoende hebt ingevuld en alle examenonderdelen in de laatste training hebt behaald.

In het kort:

 • Psycho-fysieke training
 • Beter leren omgaan met boosheid/agressie
 • Beter leren controle te houden of te krijgen over eigen gedrag in lastiger situaties